Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Slavernij als metafoor in de Bijbel

In het Nieuwe Testament wordt slavernij regelmatig als beeld gebruikt. De ene keer om te wijzen op slecht gedrag, de andere keer om duidelijk te maken wat gehoorzaamheid aan Christus betekent.

Negatief gebruik van de metafoor

Regelmatig gebruiken de schrijvers van de boeken van het Nieuwe Testament het woord ‘slavernij’ om slecht gedrag te benoemen. Een voorbeeld is 2 Petrus 2:19: ‘het zijn slaven van het verderf’. Meestal geven zulke teksten kritiek op een manier van leven die niet past bij het christelijk geloof.

Positief gebruik van de metafoor

Het beeld van de slavernij wordt ook positief gebruikt. Het heeft dan te maken met het nieuwe leven en de redding in Christus. Zo noemt Paulus zichzelf in briefopeningen ‘slaaf van Christus’. Op die manier wil hij duidelijk maken dat hij zich volledig toewijdt aan Christus.

Slavernij in de Nieuwe Bijbelvertaling

De Nieuwe Bijbelvertaling heeft op de plekken waar slavernij als metafoor wordt gebruikt, meestal een formulering met woorden als ‘dienen’ en ‘dienaar’.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons