Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is het Sanhedrin?

Het Sanhedrin was het hoogste bestuurs- en rechtscollege dat Joodse aangelegenheden behandelde. Er bestonden meerdere sanhedrins, maar het bekendste was het grote Sanhedrin. Dat Sanhedrin speelt ook een rol in het Nieuwe Testament. Het staat ook wel bekend als de hoge raad. 

Meerdere sanhedrins

Er bestonden in de tijd van het Nieuwe Testament verschillende soorten sanhedrins: het grote Sanhedrin en meerdere kleine sanhedrins. Er waren kleine sanhedrins op allerlei plekken. Ze konden zomaar bij elkaar geroepen worden en hoefden dus niet voor langere tijd te bestaan. 

Het grote Sanhedrin

Het grote Sanhedrin kwam samen in de tempel in Jeruzalem. De leden waren hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten van het volk. Ook de voorzitter was een hogepriester. In het Nieuwe Testament kennen we de hogepriesters Annas en Kajefas, die beiden lid waren van het Sanhedrin.
Het grote Sanhedrin verdween toen de tempel verwoest werd in het jaar 70 na Christus. 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons