Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een prefect?

Een prefect was de Romeinse gouverneur van een provincie. De functie is gelijk aan de procurator. Oorspronkelijk had de prefect meer een militaire taak, terwijl de procurator meer een financiële taak had.

Pontius Pilatus

Een bekende prefect was Pontius Pilatus. Hij is bekend als degene die Jezus veroordeeld heeft.
Pilatus regeerde tussen 26 en 36 na Christus over de Romeinse provincie Judea. Ook de gebieden Samaria en Idumea hoorden hierbij.

Pretorium

Het pretorium was het paleis van de prefect. Het was ook zijn werkplek.
Het pretorium in Jeruzalem was het paleis van Pontius Pilatus. Het deed ook dienst als gerechtsgebouw en gevangenis.

Andere prefecten

Soms werden ook de leiders van een stad ‘prefect’ genoemd, zoals te vinden is in Handelingen 17:6. Ook deze stadsprefecten waren bestuurders die konden rechtspreken.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons