Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Leiders in het Oude Testament: een satraap

Een satraap was een bestuurder van het Perzische rijk.

Satrapieën

Koning Darius I van Perzië (522-486 voor Christus) deelde zijn rijk op in ongeveer twintig satrapieën (grote bestuurseenheden). De precieze indeling verschilde per tijdvak. Jeruzalem en Juda hoorden tussen 539 en 333 voor Christus bij de vijfde satrapie van het Perzische rijk. In de Bijbel heet deze provincie Trans-Eufraat.
Het Perzische rijk strekte zich uit tussen Griekenland, India, Arabië en Libië. In dit rijk lag het gebied van Juda en Israël strategisch erg gunstig vanwege de handelsroutes tussen Egypte, Syrië en Libanon.

Taken van een satraap

Aan het hoofd van elke satrapie stond een satraap. Zijn taken waren onder andere:

  • belasting heffen;
  • het leger in stand houden;
  • de satrapie besturen.

Satrapen werden bijgestaan door lokale bestuurders. De satrapen werden regelmatig gecontroleerd door inspecteurs van de Perzische koning. Zo werd ervoor gezorgd dat ze loyaal bleven.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons