Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Leiders in het Oude Testament: de rechter

Het bijbelboek Rechters (ook wel bekend als ‘Richteren’) is genoemd naar de leiders die het volk van Israël leidden voordat het volk een koning had. De rechters spraken dus niet alleen recht, maar bestuurden het volk ook.

Rechters in de Bijbel

Uit de Bijbel kennen we vooral mannelijke rechters, maar ook één vrouwelijke: Debora. Sommige rechters spelen een heel grote rol in de geschiedenis van Israël (Ehud, Debora, Gideon, Jefta en Simson), andere een kleine (Tola, Jaïr, Ibsan, Elon en Abdon).

Taken en rol

Rechters kwamen vooral in tijden van nood aan de macht. Ze traden op als legeraanvoerders en bevrijdden de Israëlieten van overheersers. Daarna bestuurden ze het volk in tijden van vrede. Daarnaast bemiddelden rechters bij onderlinge ruzies. De rechter was een voorloper van de koning.

Gekozen door God

Wat alle rechters in de verhalen met elkaar gemeen hebben, is dat ze gekozen zijn door God. Ze hebben Gods geest en zijn daardoor in staat tot grootse daden. Ze hebben een duidelijk charisma.
Het rechterschap was niet overdraagbaar op de oudste zoon. Na de dood van een rechter, wees God na verloop van tijd een nieuwe rechter aan.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Rechters 3
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons