Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het koningschap van God

God en andere goden werden in het oude Nabije Oosten vaak als koning voorgesteld, ook in het Oude Testament.

God als koning in de Bijbel

In het Oude Testament komt Gods koningschap onder andere naar voren in namen van mensen: Malkisua (De HEER is koning) of Achimelech (‘De hemelse koning is mijn broer’).
Vooral in de psalmen wordt God regelmatig koning genoemd. Deze koning overwint al zijn vijanden op aarde en in de hemel. Hij spreekt recht en zorgt voor de armen, weduwen en wezen. Hij woont in de hemel, waar hij troont op de cherubs.

God als rechter

De schrijvers van het Oude Testament zien God niet alleen als koning, maar ook als de hoogste rechter en wetgever. Deze taken lagen ook in elkaars verlengde. God wordt vaak voorgesteld als rechter op een troon. Een mooi voorbeeld daarvan is te vinden in Psalm 9:8

God als koning in andere culturen

Ook in andere culturen van het Oude Nabije Oosten werd de godheid als koning gezien.
Tijdens het nieuwjaarsfeest in Babylonië werd de vernieuwing van de schepping gevierd. Dan werd het verhaal van de overwinning van de god Mardoek op de chaos naverteld of gespeeld. En er werd gevierd hoe Mardoek koning van de wereld was.
In Egypte was er een nauw verband tussen de aardse koning en de goden. De Egyptische koning werd na zijn dood gezien als een god. 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons