Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Koningen in de Bijbel

In de Bijbel wordt het woord koning gebruikt voor God en voor aardse heersers. Koningen kunnen zowel heersers van landen als van steden zijn. God is de hoogste koning die mensen kennen.
De Israëlieten hadden tot de Babylonische ballingschap eigen koningen. In de tijd van het Nieuwe Testament waren de Romeinen de baas en hadden de Israëlieten dus geen eigen koning meer.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons