Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een proconsul?

Een proconsul was de bestuurder van een senatoriale provincie binnen het Romeinse rijk. Iemand die proconsul werd, was eerst consul in de senaat van Rome geweest.

Proconsuls in het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament komen twee proconsuls voor van wie de naam bekend is: Sergius Paulus, proconsul van Cyprus (Handelingen 13:7-12) en Gallio, proconsul van Achaje (Handelingen 18:12).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons