Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zijn schriftgeleerden?

Schriftgeleerden hadden veel invloed op de religieuze en cultische literatuur in de tijd van het Nieuwe Testament. Ze waren verbonden aan de tempel, en kopieerden de heilige boeken. Ze waren vertegenwoordigd in het Sanhedrin.
Schriftgeleerden hadden ook buiten de tempel een religieuze taak als leraren van het volk. Lucas noemt de schriftgeleerden ook wel wetgeleerden.

Andere taken van schriftgeleerden

Schriftgeleerden hadden verschillende werkzaamheden. Ze hadden juridische taken, zoals het opschrijven van handelsovereenkomsten en contracten bij huwelijk en echtscheiding. Ook werkten ze aan het hof, waar ze bijvoorbeeld verantwoordelijk waren voor de archieven.
De taken van schriftgeleerden verschilden erg in complexiteit. Er bestond een groot verschil tussen hoger en lager opgeleide schriftgeleerden.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons