Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Schepping en kosmos in de Bijbel

Inleiding

Oerknal tegenover ‘In het begin schiep God…’ , miljoenen jaren van evolutie tegenover een zesdaagse scheppingsweek, voorspelbare natuurwetten tegenover onverklaarbare verschijnselen, kwade geesten tegenover psychische aandoeningen, en een kosmos die richting de totale vernietiging beweegt tegenover de belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: op het eerste gezicht lijken moderne wetenschap en het Bijbelse wereldbeeld elkaar uit te sluiten.

Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van beide zienswijzen? Zijn ze echt tegenovergesteld, of vullen ze elkaar juist aan?

Voorbereiding

Lees de teksten over ‘God, mens en schepping’, ‘Oerknal’ en ‘Kosmologie’.

Binnenkomer

Als jij een tekening zou maken van de kosmos, wat is daarop dan te zien? Wat staat in het middelpunt? Wat is verder weg? Is er ruimte voor ‘de hemel’? En waar bevindt God zich in het plaatje?

Om naar te kijken

Kijk naar ‘Een goed gesprek over de Bijbel’ met Heino Falcke, over schepping en evolutie, of met Koert van Bekkum, over het scheppingsverhaal in Genesis.

Om over te praten

  1. 1.Op welke vragen geven de Bijbelse scheppingsverhalen antwoord – en op welke juist niet? En hoe zit dat met natuurwetenschappelijke theorieën over het begin van de wereld?
  2. 2.De Bijbel gebruikt regelmatig beeldtaal om over de wereld en de kosmos en Gods plaats daarin te spreken. Kun je hedendaagse voorbeelden bedenken van beeldend spreken over (het ontstaan van) de wereld en onze plek daarin?
  3. 3.Lees Psalm 104.
    • Welke ervaring komt hierin tot uitdrukking?
    • Welke elementen zouden herkenbaar kunnen zijn voor mensen die niet in de God van de Bijbel geloven?

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Psalmen 104.1 - Psalmen 104.35
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons