Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelstudies Wetenschapsbijbel

bijbel+
Armoede, rijkdom en gerechtigheid in de Bijbel

‘Want de armen zijn altijd bij jullie’, zegt Jezus in Matteüs 26:11. Hij grijpt daarmee terug op een nog veel oudere tekst, namelijk Deuteronomium 15:11. En inderdaad: in plaats van dat de rijkdommen van deze wereld steeds rechtvaardiger verdeeld worden, lijken er alleen maar nieuwe vormen van armoede te ontstaan. Kansarmoede, energiearmoede, …

bijbel+
Machtsverhoudingen in de Bijbel en nu

De manier waarop mensen met elkaar samenleven was in de tijd van de Bijbel heel anders dan in onze westerse wereld nu. Wij leven in een individualistische maatschappij, terwijl het oude Israël veel collectiever georganiseerd was: iemand behoorde tot een bepaalde familie en stam, en ontleende zijn of haar identiteit eerder aan die gemeenschap dan aan zichzelf.

Schepping en kosmos in de Bijbel

Oerknal tegenover ‘In het begin schiep God…’ , miljoenen jaren van evolutie tegenover een zesdaagse scheppingsweek, voorspelbare natuurwetten tegenover onverklaarbare verschijnselen, kwade geesten tegenover psychische aandoeningen, en een kosmos die richting de totale vernietiging beweegt tegenover de belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: op het eerste gezicht lijken moderne wetenschap en het Bijbelse wereldbeeld elkaar uit te sluiten.

bijbel+
Schurende Bijbelteksten

Op YouTube is een filmpje te vinden waarin aan mensen op straat een tekst wordt voorgelezen die oproept tot geweld in de naam van God. Wanneer de mensen gevraagd worden uit welk boek deze tekst komt, denken de meesten aan de Koran. Onterecht: de tekst komt uit de Bijbel.

bijbel+
Wonderen in de Bijbel

Wonderen lijken niet thuis te horen in een wereld die geregeerd wordt door natuurwetten. En toch hoor je mensen regelmatig een bijzondere gebeurtenis een ‘wonder’ noemen. Bijvoorbeeld wanneer twee weken na een aardbeving nog iemand levend onder het puin vandaan wordt gehaald. Of wanneer ze voor het eerst hun pasgeboren kind omarmen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons