Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Overige afbeeldingen

aanbidding der koningen

Atelier van Rembrandt (17de eeuw): De aanbidding der koningen.

aanbidding door de herders

Guido Reni (ongeveer 1600): Aanbidding door de herders.

Agrippa II

Guillaume Rouille (1518?-1589): Agrippa II,

Alexander Janneüs

Guillaume Rouille (1518?-1589): Alexander Janneüs.

Amos

Gustave Doré (1832 – 1883): Amos de profeet

Antigonus

Guillaume Rouille (1518?-1589): Antigonus.

Aristobulus I

Guillaume Rouille (1518?-1589): Aristobulus I.

Aristobulus II

Guillaume Rouille (1518?-1589): Aristobulus II.

ark van Noach

Hieronymus Bosch (1450-1516), Noachs ark op Berg Ararat.

Atalja wordt buiten de tempel gebracht

Illustratie in een vijftiende eeuwse bijbel (kunstenaar onbekend): Soldaten voeren Atalja weg uit de tempel om haar te doden.

Barnabas

Een icoon van Barnabas (1921), Sint- Barnabasmuseum, Cyprus.

David met harp

Davids vreugde over vergeving (afbeelding op een ansichtkaart uit 1903).

De prediking van Johannes de Doper

Pieter Bruegel de Oudere (1566): De prediking van Johannes de Doper.

Dood Johannes de Doper

Houtsnede van de dochter van Herodias met het hoofd van Johannes de Doper (1648), Bode Museum, Berlijn.

Dood Judas Makkabeeër

José Teófilo de Jesus (1758-1847): De dood van Judas Makkabeeër.

Dood van Paulus

Simon de Vos (1603–1676): De onthoofding van Paulus.

Doortocht door de Rode Zee

Hans III Jordaens (circa 1595–1643): Doortocht door de Rode Zee.

Elia doodt de boodschappers van Achazja

Gustave Doré (1832 – 1883): Elia vernietigt de boodschappers van Achazja.

Elisa en de vrouw uit Sunem

Benjamin West (1738–1820): Elisa wekt de zoon van de Sunemitische vrouw tot leven.

Herbouw van de tempel

Gustave Doré (1832 – 1883): De wederopbouw van de tempel is begonnen.

Herodes de Grote (37-4 v.Chr.)
Herodes de Grote trekt Jeruzalem binnen

Jean Fouquet (circa 1470): Herodes de Grote trekt Jeruzalem binnen.

Herodias met hoofd van Johannes

Houtsnede van de dochter van Herodias met het hoofd van Johannes de Doper, 1648, Bode Museum, Berlijn.

het visioen van Ezechiël

Quinten Massijs de Jongere (1543–1589): Het visioen van de profeet Ezechiël over de wederopstanding van de doden.

Hosea de profeet

Gillis van Coninxloo (1544–1607): Berglandschap met rivierdal en de profeet Hosea.

Isaak zegent Jakob (1)

Govert Flinck (1615-1660): Isaak zegent Jacob.

Izebel en Jehu

Andrea Celesti (1637–1712): Koningin Izebel gestraft door Jehu.

Jakobus

Een beeld van Jakobus die gedood werd door Herodes Agrippa. Camillo Rusconi (1658-1728), Sint-Jan van Lateranen, Rome.

Jerobeam I

Jacques Ignatius de Roore (1686-1747): De afgoderij van Jerobeam.
Tijdens het offeren aan afgoden op het plein voor de tempel breekt het altaar in stukken. De koning, de priesters en het volk kijken in afgrijzen toe.

Jezus voor Herodes Antipas

 Albrecht Dürer (1509): Jezus voor Herodes Antipas,

Johannes Hyrkanus II

Guillaume Rouille (1518?-1589): Johannes Hyrkanus II.

Jonatan Affus

Guillaume Rouille (1518?-1589): Jonatan Affus.

Judas Makkabeeër

Guillaume Rouille (1518?-1589): Judas Makkabeeër.

Judas Makkabeeër, Jozua en David

Lucas van Leyden: Jozua, David en Judas Makkabeeër.

keizer Nero

Henryk Siemiradzki (1882): Keizer Nero gebruikt christenen als levende toortsen op zijn feest.

keizer Titus

Wilhelm von Kaulbach (1805-1874): Verwoesting van Jeruzalem door Titus.

koning Abiam

Afbeelding van koning Abiam op een glas-in-loodraam in een kerk in Groslay (Frankrijk)

koning Amon

Guillaume Rouille (1518?-1589): Koning Amon in Promptuarii Iconum Insigniorum (1553).

koning Ela

Guillaume Rouille (1518?-1589): Koning Ela in Promptuarii Iconum Insigniorum (1553).

koning Joas van Israël en Elisa

Koning Joas schiet pijlen uit het raam op het bevel van de profeet Elisa.

Manasse

Zonde en berouw van Manasse (illustratie op een bijbelse ansichtkaart gepubliceerd door the Providence Lithograph Company)

Manasse en Efraïm

Rembrandt (1656): Jakob zegent de zonen van Jozef.

Mattatias

Guillaume Rouille (1518?-1589): Mattatias.

Micha

Gustave Doré (1832 – 1883), Micha spoort het volk aan om zich te bekeren.

Nehemia bij de verwoeste muren van Jeruzalem

Gustave Doré (1832 – 1883): Nehemia kijkt naar de verwoeste muren van Jeruzalem.

Paulus – Sint Sofia

Paulus, mozaïek uit de elfde eeuw na Christus, Sint-Sofiamuseum in Kiev.

Pinksteren

Hortus Deliciarum (1175-1195): Jezus' volgelingen ontvangen met Pinksteren de heilige Geest.

Pompeius verovert Jeruzalem

Jean Fouquet (circa 1470): Pompeius in de tempel in Jeruzalem,

Porcius Festus

Glas-in-loodraam van de St Paul’s Cathedral, Melbourne. Festus is degene in het geel.

Salome Alexandra

Guillaume Rouille (1518?-1589): Salome Alexandra.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons