Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Herodes de Grote trekt Jeruzalem binnen

Jean Fouquet (circa 1470): Herodes de Grote trekt Jeruzalem binnen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons