Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Elia doodt de boodschappers van Achazja

Gustave Doré (1832 – 1883): Elia vernietigt de boodschappers van Achazja.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons