Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Jakobus

Een beeld van Jakobus die gedood werd door Herodes Agrippa. Camillo Rusconi (1658-1728), Sint-Jan van Lateranen, Rome.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons