Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Bram Oudenamspen

Verdiep je in de bergrede

Als de Mount Everest de bekendste berg is, dan is de Bergrede misschien wel het bekendste gedeelte uit de Bijbel. Maar als je in de Bijbel zou zoeken naar ‘Bergrede’ zul je snel ontdekken dat dit woord hier niet in staat. Het begrip is afkomstig van kerkvader Augustinus, die dit gedeelte de Sermone Domini in Monte noemde: de rede van de Heer op de berg. En zo spreken wij eeuwen later dus over de Bergrede.

In de Bergrede laat Jezus zien hoe de weg van God in deze wereld eruitziet: een weg van liefde en gerechtigheid. Dat klinkt mooi, maar het is niet altijd een gemakkelijke weg. Leren vergeven, leren je vijanden lief te hebben, leren om Gods koninkrijk centraal te zetten in je leven: dat vraagt best wat van je.

Deze podcast is bedoeld om de tekst van de Bergrede beter te begrijpen en de relevantie voor ons erin te ontdekken. Dat je de Bergrede met nieuwe ogen gaat lezen en het je helpt om de weg van God, zoals Jezus die wijst, in onze wereld te gaan zien.

  • Wat heeft Jezus precies met Mozes te maken? 
  • Wat voor wereldbeeld schuilt achter de zaligsprekingen? 
  • Wat betekent het om ‘licht voor de wereld’ te zijn? 
  • Wat bedoelt Jezus met ‘Gods koninkrijk’, en hoe kun je dat rijk centraal zetten in je leven? 

In tien afleveringen van 5 tot 7 minuten krijg je antwoord op deze en nog veel meer vragen. 

Leesplan - Verdiep je in de bergrede

Met dit 10-daagse leesplan nemen we je mee op een bergtocht.

In de Bergrede, zoals beschreven in Matteüs, laat Jezus zien hoe de weg van God in deze wereld eruitziet: een weg van liefde en gerechtigheid.

Bijbelstudie - Verdiep je in de Bergrede

We willen je graag aanmoedigen en helpen om de Bijbel te lezen en te bestuderen. Daarvoor hebben we diverse Bijbelstudies ontwikkeld geschikt zijn voor individueel gebruik, maar kunnen ook in groepsverband worden ingezet.

Verdiep je in de bergrede

Gods Koninkrijk centraal in 14 bijbelstudies

Dit boek is bedoeld voor persoonlijk gebruik, of voor Bijbelstudie met een groep, en zal je beleving van de Bergrede verdiepen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons