Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Rivka

Rivka – vastberaden en avontuurlijk

De naam Rivka

Rivka is de Hebreeuwse vorm van de naam Rebekka. Rivka was oorspronkelijk vooral een Joodse naam. Alternatieve spellingen zijn Rifka en Rivkah.

Wat betekent Rivka?

De naam Rivka komt van Rebekka. De betekenis van die naam is niet helemaal zeker, maar zou kunnen zijn: vastgebonden.

Wie was Rebekka?

Rebekka is de vrouw van Abrahams zoon Isaak. Abraham stuurt op een dag zijn knecht Eliëzer op pad om een vrouw voor zijn zoon te zoeken. Bij een waterbron treft Eliëzer Rebekka en hij neemt haar mee naar Isaak, die van haar gaat houden (Genesis 24:67). Hun relatie is een van de weinige in de Bijbel waarbij geschreven wordt over liefde binnen een huwelijk. Rebekka is lange tijd onvruchtbaar. Daarom bidt Isaak vurig voor haar tot God. Die verhoort zijn gebed en Rebekka wordt zwanger van een tweeling. Isaak en Rebekka noemen hun kinderen Esau en Jakob. Isaak houdt meer van Esau, die jager wordt. Rebekka houdt meer van Jakob, die graag bij de tenten blijft. Rebekka helpt Jakob dan ook als die de zegen voor de eerstgeborene aan zijn vader ontfutselt. Hiermee zorgt Rebekka ervoor dat haar jongste zoon Jakob de belangrijkste erfgenaam wordt in plaats van haar oudste, Esau. Over Rebekka wordt tot slot geschreven dat ze heel mooi is. De betekenis van de naam Rebekka, ‘vastgebonden’, lijkt geen grote rol te spelen in de verhalen over haar.

In welk Bijbelgedeelte komt Rebekka voor?

Het verhaal over Rebekka kun je lezen in Genesis 24-28.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons