Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Sifra

Sifra – op de bres voor rechtvaardigheid

De naam Sifra

Sifra is een Hebreeuwse meisjesnaam.

Wat betekent Sifra?

De naam Sifra betekent: pracht, of: schoonheid.

Wie was Sifra?

Sifra is een Hebreeuwse vroedvrouw die genoemd wordt in het Oude Testament. Zij voert haar werk als vroedvrouw uit in de tijd dat haar volk wordt onderdrukt door Egypte, omdat de koning de Israëlieten een te machtig volk vindt worden. De koning wil er een stokje voor steken dat het volk zich nog verder uitbreidt. Hij beveelt daarom de vroedvrouwen Sifra en Pua om alle Hebreeuwse jongetjes die ze ter wereld helpen te doden. Zij weigeren echter hem te gehoorzamen. God zegent hun werk, waardoor het volk alsnog sterk groeit. Vanwege Sifra’s ontzag voor God wordt zij zelf ook gezegend met nakomelingen.

In welk Bijbelgedeelte komt Sifra voor?

Het verhaal over Sifra kun je lezen in Exodus 1.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons