Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Noa

Noa – opkomen voor gerechtigheid

De naam Noa

Noa kan een verwijzing naar de Bijbelse naam Noach zijn, maar is op zichzelf ook een Hebreeuwse naam. De naam wordt in Nederland het meest aan meisjes gegeven, maar komt ook bij jongens voor. Voor jongens kennen we daarnaast de variant Noah.

Wat betekent Noa?

De naam Noa betekent: beweging.

Wie was Noa?

Noa, die wordt beschreven in het Oude Testament, is een van de vijf dochters van Selofchad. Deze dochters staan samen bekend als de voorvechters van het vrouwenerfrecht. Als hun vader Selofchad sterft en het Beloofde Land wordt verdeeld, zal zijn nageslacht daar volgens de regels van die tijd geen deel aan krijgen, omdat alleen zonen in die tijd erfgenamen zijn – maar die heeft hij niet. De dochters willen niet dat de naam van hun vader verdwijnt, dus pleiten ze ervoor om toch een stuk land toegewezen te krijgen. God geeft hun gelijk, en vanaf dat moment tellen ook dochters als erfgenamen.

In welk Bijbelgedeelte komt Noa voor?

Het verhaal over Noach kun je lezen in Genesis 6-9. In Hebreeën 11:7 wordt Noach geroemd om zijn grote geloof.

Het verhaal over Noa, de dochter van Selofchad, kun je lezen in Numeri 27:1-11.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons