Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Anna

Anna – vasthoudend en dankbaar

De naam Anna

Anna is een Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Hanna of Hannah.

Wat betekent de naam Anna?

De naam Anna of Hanna betekent: begenadigde.

Wie was Anna?

In de Bijbel komen verschillende Hanna’s en een Anna voor. De bekendste is Hanna, de vrouw van Elkana en moeder van Samuel. Zij was lang onvruchtbaar, maar smeekte tot God om een zoon. Als antwoord op haar gebed werd ze uiteindelijk toch zwanger. Voor Samuels geboorte belooft Hanna dat hij aan God gewijd zal zijn. Hij zal zijn leven lang God dienen. Rond zijn derde levensjaar brengen zijn ouders hem dan ook naar het heiligdom in Silo en vertrouwen hem toe aan de priester Eli. Deze zegent Elkana en zijn vrouw Hanna met de woorden: ‘Moge de HEER u bij deze vrouw nog andere kinderen geven, in plaats van de jongen die zij aan de HEER heeft afgestaan’ (1 Samuel 2:20). Naast Samuel krijgen ze inderdaad nog meer kinderen: drie zonen en twee dochters.

Een andere vrouw met de naam Hanna komt voor in het evangelie volgens Lucas: zij is een hoogbejaarde Joodse profetes die een groot deel van haar leven weduwe is. Ze dient God dag en nacht in de tempel door te bidden en te vasten. Daar ziet zij op een dag Jezus als baby en ze herkent Hem als bevrijder, waarna ze God prijst. Daarna vertelt ze aan iedereen over Jezus. Ze verwacht dat Hij Jeruzalem zal bevrijden.

Tot slot wordt in het deuterocanonieke boek Tobit een vrouw genoemd met de naam Anna. Zij is de vrouw van Tobit en de moeder van Tobias, die leven tijdens de Assyrische ballingschap.

In welk Bijbelgedeelte komt Anna voor?

Het verhaal van Hanna die moeder wordt van Samuel kun je lezen in 1 Samuel 1-2.

De profetes Hanna wordt genoemd in Lucas 2:36-38.

Over Anna de vrouw van Tobit kun je lezen in het deuterocanonieke boek Tobit.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons