Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Ella

Ella – blij met God

De naam Ella

Ella is een verkorte vorm van de Bijbelse naam Elisabet, ook wel gespeld als Elisabeth, Elizabet of Elizabeth. Andere varianten op deze naam zijn Lisa en Liza.

Wat betekent de naam Ella?

De naam Ella komt van Elisabet, wat betekent: mijn God is volheid, of: mijn God is blijdschap.

Wie was Elisabet?

Elisabet is de moeder van Johannes de Doper en een familielid van Maria, de moeder van Jezus. Ze was getrouwd met priester Zacharias. Over haar wordt geschreven in het evangelie volgens Lucas, ze is dan al oud en kan geen kinderen krijgen. De engel Gabriël vertelt haar man dat ze toch een zoon zullen krijgen, dat die zoon een belangrijke opdracht heeft en vervuld zal zijn van de heilige Geest. Als Elisabet zes maanden zwanger is, bezoekt Maria haar. Zij heeft kort daarvoor van Gabriël gehoord dat ze zwanger zal worden van Jezus. Zodra Maria Elisabet ontmoet, trappelt het kind in Elisabets buik.

In welk Bijbelgedeelte komt Elisabet voor?

De passages waarin Elisabet een rol speelt, vind je in Lucas 1:39-80 en Lucas 1:5-25.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons