Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Mia

Mia – open, opmerkzaam en liefdevol

De naam Mia

Mia is de verkorte vorm van de Bijbelse naam Maria. Beide namen komen in Nederland voor, maar Mia wordt tegenwoordig vaker aan baby’s gegeven dan Maria. Ook Marie is een variant op deze naam, die de laatste jaren wat minder vaak voorkwam.

Wat betekent de naam Mia?

De naam Mia komt van Maria, en dat is een Griekse vertaling van de Hebreeuwse naam Mirjam. De betekenis van deze namen is onzeker. Ze zouden kunnen betekenen: geliefde, opstandige, of: sterke zee.

Wie was Maria?

Maria is de moeder van Jezus. Voordat Maria met Jozef trouwt, vertelt de engel Gabriël haar dat zij een kind zal krijgen en dat hij Zoon van God genoemd zal worden. Als Maria hoogzwanger is reist ze samen met Jozef naar Betlehem vanwege een volkstelling. Daar wordt Maria’s zoon geboren. Ze wikkelt hem in doeken en legt hem in een voederbak. Na Jezus’ geboorte gaan Maria en Jozef in Nazaret wonen.

Verschillende andere vrouwen in het Nieuwe Testament heten ook Maria. De bekendste zijn Maria uit Magdala en Maria, de zus van Marta en Lazarus. Beide zijn trouwe volgelingen van Jezus.

In welk Bijbelgedeelte komt Maria voor?

De verhalen over Maria kun je lezen in Matteüs 1-2 en Lucas 1-2.

In Matteüs 27:55-56 en Johannes 19:25-27 staat geschreven dat Maria ook bij Jezus’ sterven aanwezig was.

De laatste keer dat Maria in de Bijbel wordt genoemd, is in Handelingen 1:14. Daar wacht zij samen met andere volgelingen van Jezus op de komst van de heilige Geest.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons