Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Salome

Salome – vrede en trouw

De naam Salome

Salome of Salomé is een Hebreeuwse naam. De schrijfwijze Salomé komt in Nederland het meest voor.

Wat betekent de naam Salome?

De naam Salome is een verkorting van de Hebreeuwse woorden ‘sjalâm zion’, wat betekent: vrede van Zion.

Wie was Salome?

Salome was een christen in de tijd van Jezus. Zij is de vrouw van Zebedeüs en de moeder van Jakobus en Johannes, die leerlingen werden van Jezus. We weten van haar dat ze aanwezig was bij Jezus’ kruisiging en bij zijn graf. Ook wordt genoemd dat zij, samen met een aantal andere vrouwen, Jezus volgde toen Hij in Galilea was en dat ze voor Hem zorgde. Na zijn kruisiging gaat ze samen met Maria van Magdala en Maria de moeder van Jakobus naar Jezus’ graf om Hem te balsemen met olie, maar ze ontdekken daar dat het graf leeg is.

In welk Bijbelgedeelte komt Salome voor?

Salome wordt genoemd in Marcus 15:40-41 en Marcus 16:1-8.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons