Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Isa

Isa – blij met God

De naam Isa

Isa is een naam die in Nederland het meest wordt gegeven aan meisjes, maar hij wordt ook wel gebruikt als jongensnaam.

Wat betekent de naam Isa?

Voor de naam Isa zijn verschillende uitleggen mogelijk. Allereerst kan het een verwijzing zijn naar Jezus, voor wie Isa de Arabische naam is. In de Koran is Isa ook de naam die gebruikt wordt voor Jezus. Deze naam betekent: de Heer helpt.

Als meisjesnaam kan Isa ook een vorm zijn van de Spaanse en Portugese naam Isabella, die weer voortkomt uit de Bijbelse naam Elisabet. De naam Elisabet betekent: mijn God is volheid, of: mijn God is blijdschap.

Ook kan Isa de vrouwelijke variant zijn van de Friese, niet-bijbelse jongensnaam Ise. De naam Ise betekent: ijs, of: ijzer.

Wie was Isa?

De naam Isa kan een directe verwijzing zijn naar Jezus. Hij is de centrale figuur in het Nieuwe Testament en wordt gezien als de Zoon van God.

Een andere persoon naar wie Isa kan verwijzen, is Elisabet. Zij was de moeder van Johannes de Doper en een familielid van Maria, de moeder van Jezus. Ze was getrouwd met priester Zacharias. Over haar wordt geschreven in het evangelie volgens Lucas, ze is dan al oud en kan geen kinderen krijgen. De engel Gabriël vertelt haar man dat ze toch een zoon zullen krijgen, dat die zoon een belangrijke opdracht heeft en vervuld zal zijn van de heilige Geest. Als Elisabet zes maanden zwanger is, bezoekt Maria haar. Zij heeft kort daarvoor van Gabriël gehoord dat ze zwanger zal worden van Jezus. Zodra Maria Elisabet ontmoet, trappelt het kind in Elisabets buik.

In welk Bijbelgedeelte komt Isa voor?

Over het leven van Jezus, zijn daden en zijn woorden kun je lezen in het hele Nieuwe Testament.

De passages waarin Elisabet een rol speelt, vind je in Lucas 1:39-80 en Lucas 1:5-25.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons