Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
29 januari 2018

Paasweek

Met Pasen vieren christenen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Pasen valt op zondag, maar in de week ervoor zijn er ook allerlei dagen die met het paasfeest te maken hebben.

Witte donderdag

Op witte donderdag viert Jezus met zijn twaalf leerlingen het pesachmaal in Jeruzalem. Tijdens de maaltijd breekt hij brood en deelt hij wijn rond. Het avondmaal in de christelijke kerk is gebaseerd op deze laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen.
Na de maaltijd gaat Jezus met zijn leerlingen naar de olijftuin, waar hij door Judas, een van zijn leerlingen, wordt verraden.

Goede vrijdag

Op Goed Vrijdag sterft Jezus. Hij wordt door de Romeinse prefect Pontius Pilatus veroordeeld tot de dood aan het kruis. Kruisigen werd als een zeer zware straf gezien, omdat het openbaar, pijnlijk en vernederend was.
Als Jezus gestorven is, begraven zijn vrienden hem in een nieuw rotsgraf.

Stille zaterdag

Op Stille Zaterdag ligt Jezus in het graf. Deze dag was de wekelijkse rustdag van de Joden, de sabbat. Op deze dag mochten zij niet werken en konden ze ook het lichaam van Jezus niet zalven met geurige olie.

Paaszondag

Op Paaszondag staat Jezus op uit de dood. Enkele vrouwen die naar het graf zijn gegaan om Jezus’ lichaam te verzorgen, zien ze dat het graf leeg. Engelen vertellen aan de vrouwen dat Jezus niet in het graf is, maar dat hij is opgestaan uit de dood.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons