Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is zalven?

Bij zalven wordt er olie uitgegoten over iemands hoofd of voeten. Of er worden lichaamsdelen met olie ingesmeerd.
Olie wordt in de Bijbel gebruikt bij het wassen van het lichaam, als parfum voor vrouwen en mannen, maar ook vaak met een godsdienstige of rituele betekenis.

Zalven als reiniging

In de oudheid hoorde het inwrijven van olie bij de lichaamsverzorging. Zo functioneert het bijvoorbeeld in 2 Samuel 12:20. Als David na het overlijden van zijn kind het leven weer oppakt, wrijft hij zich in met olie.
In de bergrede zegt Jezus tegen zijn leerlingen dat ze hun gezicht moeten wassen en hun hoofd moeten inwrijven met olie als ze vasten (Matteüs 6:17).

Zalven als gastvrijheid

Zalven kan een teken zijn van gastvrijheid. Het was waarschijnlijk een Joodse gewoonte om het hoofd en de voeten van gasten in te wrijven met olie.

Zalven als heiliging

Zalven is in het Oude Testament ook een manier om iets of iemand te heiligen. Mensen of dingen die gezalfd zijn, zijn bestemd voor de dienst aan God of herinneren aan zijn aanwezigheid. Jakob giet olie over een steen in Betel als hij daar gedroomd heeft over een ladder waarlangs engelen omhoog gaan en afdalen (Genesis 28:18).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons