Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is zalfolie?

Zalfolie bestond uit een mengsel van olie met aromatische stoffen. Het mengen van zalfolie was het werk van een vakman: de reukwerker.

Religieuze zalfolie

De samenstelling van de zalfolie voor religieuze doeleinden is nauwkeurig voorgeschreven. De zalf mag niet gebruikt worden voor andere, aardse zaken. Volgens Exodus 30:23-24 bestaat heilige zalfolie uit:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons