Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
12 februari 2024Hetty Lalleman

Hoe vriendelijk zijn we?

Een kort lontje?

Wat mijn man en mij opvalt aan de nieuwsberichten in binnen- en buitenland, is dat veel mensen boos zijn. Veel mensen hebben een kort lontje. Er hoeft maar iets te gebeuren en ze ontploffen.

Nu kan boosheid een goede reden hebben. In de Bijbel wordt Jezus erg boos als Hij ziet hoe mensen handeldrijven bij de tempel. In het Oude Testament lezen we vaak over Gods toorn, zijn boosheid. Als je let op de context van zulke verzen, gaat het daar vaak om onrecht in de samenleving van het verbondsvolk. Armen, wezen, weduwen, vreemdelingen die in Israël wonen, worden verdrukt en achtergesteld. God had juist via Mozes regels gegeven om ongelijkheid en machtsmisbruik in het land te voorkomen. Maar daarvan komt in de praktijk weinig terecht. De profeten verkondigen dan ook dat God daar boos over is. Hij zal zijn oordeel brengen als er niets verandert.

Ook over het dienen en aanbidden van andere goden komen de toorn en het oordeel van God. Het is de boosheid van een echtgenoot die ziet dat zijn geliefde er een andere partner bij heeft genomen ... Israël diende God ook wel, maar naast Hem diende het andere goden, zoals die van de Kanaänieten.

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen

Boosheid kan dus heel terecht zijn en onrecht aan de kaak stellen, dingen naar boven halen die verstopt zijn.

Maar boosheid kan ook een kwaadaardig karakter hebben, als mensen geen maat weten, niet eerst luisteren naar de ander, er maar op los schelden. Het is schrikbarend wat mensen elkaar toewensen op sociale media!

Dat is niet waartoe de apostel Paulus een volgeling van Jezus oproept:

4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

8Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient. 9Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.

Filippenzen 4:4-9NBV21Open in de Bijbel

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen ... Dat dit niet altijd vanzelfsprekend is, blijkt wel uit het feit dat Paulus in de verzen hiervóór Euodia en Syntyche heeft moeten aanmoedigen om toch vooral één te zijn in Christus. Blijkbaar hadden die twee een probleem met elkaar.

Vrucht van de Geest

Toen wij in Londen woonden, is het me een paar keer overkomen dat mensen op mijn man en mij reageerden door te zeggen: ‘Jullie praten zo vriendelijk tegen mij’. Alsof dat iets heel bijzonders was. In één geval kwam iemand erachter dat ik theologie had gestudeerd en dominees opleidde, en toen zei ze: ‘O, vandaar!’

Vriendelijkheid is een van de vruchten van de Heilige Geest, staat in Galaten 5:22. Dat betekent dat wie verbonden blijft met Christus, deze vrucht vanzelf in zijn of haar leven ziet groeien. De bron van vriendelijkheid ligt in Gods liefde die je ervaart en die je uit gaat delen.

Leesplan vrucht van de Geest

We nodigen je uit om met dit leesplan jouw kompas te ijken, om de Geest jouw richtingaanwijzer te laten zijn. Elke aflevering staat er een vrucht van de Geest centraal waar we dieper induiken. Wil jij groeien in geloof en je blijven ontwikkelen? En schrik je niet terug van eerlijke vragen waar je over na kunt denken? Dan is dit leesplan voor jou!

In een tijd waarin conflicten het nieuws bepalen en waarin verschillende groepen harder op elkaar reageren, mag de christelijke gemeente laten zien wat liefde en vriendelijkheid betekenen. Je kunt het je misschien niet voorstellen, maar vriendelijke mensen zijn echt lichtjes in een tijd van donkere confrontaties.

Ook in de christelijke gemeente of kerk waar je bij hoort, kan vriendelijkheid niet gemist worden. Vaak hoor je dat mensen tot een gemeente of kerk worden aangetrokken doordat ze er vriendelijk ontvangen zijn toen ze er voor het eerst kwamen. Je kunt als dominee preken wat je wilt over God die mensen liefheeft, maar als er daarna niemand in die mensen is geïnteresseerd, is het effect van de preek verwaarloosbaar.

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Deze aanwijzing van Paulus kan meer teweegbrengen dan je soms denkt!

Hetty Lalleman is theoloog, schrijver en buurtpastor in een dorp in Surrey, Engeland. 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons