Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
6 juni 2024

9 Bijbelteksten over vaders

Op Vaderdag worden veel vaders net wat meer verwend dan normaal. Lieve woorden, een leuk cadeautje, of misschien wel gewoon wat extra tijd samen. In de Bijbel lezen we ook over vaders – zowel over hun sterke als hun zwakke momenten. Wat leert de Bijbel ons over vader-kindrelaties?

Vaders in de Bijbel

11En iedere dag wandelde Mordechai langs de voorhof van het vrouwenverblijf om te weten te komen hoe het met Ester ging en wat er met haar zou gebeuren.

Ester 2:11NBV21Open in de Bijbel

Ester had geen vader en moeder meer. Mordechai was haar oom, die haar als dochter had aangenomen (Ester 2:7). Of hij zelf kinderen had gekregen, weten we niet. Was hij daardoor minder ‘vader’, minder betrokken, minder verantwoordelijk? Nee. Mordechai dacht elke dag aan Ester, en wilde zeker weten dat het goed met haar ging.

24Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam zijn vrouw bij zich, 25maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus.

Matteüs 1:24-25NBV21Open in de Bijbel

Ook Jozefs vaderschap had een ongebruikelijke voorgeschiedenis. Toen bleek dat Maria zwanger was, dacht hij erover om haar in stilte te verstoten; dat zou voor hen beiden het beste zijn. Na een bezoek van de engel van de Heer verandert zijn plan echter radicaal. Hij vertrouwt op God en aanvaardt de opdracht om Jezus’ aardse vader te zijn.

11Maar de engel van de HEER riep vanuit de hemel: ‘Abraham, Abraham!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde hij. 12‘Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet Ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt Mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.’

Genesis 22:11-12NBV21Open in de Bijbel

Een andere vader die Gods opdracht serieus nam, was Abraham. Hij stond zelfs op het punt zijn eigen zoon te offeren. Ontzag voor God gaat voor hem boven alles – maar uiteindelijk wil de HEER het leven, voor zowel vader als kind.

22Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar Hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer. 23Hij smeekte Hem dringend: ‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft.’

Marcus 5:22-23NBV21Open in de Bijbel

Als ouder is er niets ergers dan je kind verliezen. Jaïrus is ten einde raad wanneer zijn dochter op sterven ligt. In zijn wanhoop weet deze vader waar hij zijn hulp moet zoeken. Zijn dochter blijft leven. Maar zelfs al lijkt de dood nu soms te winnen, we mogen erop vertrouwen dat dat nooit het einde is.

Verantwoordelijkheid

26Ontzag voor de HEER geeft een krachtig vertrouwen,

het biedt je kinderen een schuilplaats.

Spreuken 14:26NBV21Open in de Bijbel

Een vader die zijn vertrouwen stelt in de HEER, geeft  daarmee ook zijn kinderen het best mogelijke uitgangspunt: een veilige plek waar ze altijd terecht kunnen, zowel bij hem als bij hun hemelse Vader.

6Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

Deuteronomium 6:6-7NBV21Open in de Bijbel

God liefhebben boven alles, daar draait het om. Niet alleen in je eigen geloofsleven, maar juist ook in de gesprekken die je voert met kinderen. Leef ze die liefde voor, waar je ook gaat. Zo geef je kinderen de beste start op hun eigen weg met God.

Gods vaderhart

13Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,

zo ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen.

Psalmen 103:13NBV21Open in de Bijbel

Wat je huidige gezinssituatie ook is, God wil jouw hemelse Vader zijn. Hij nodigt je uit om je aan Hem toe te vertrouwen en wil zich over jou ontfermen zoals niemand anders dat kan.

1Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld Hem niet kent.
1 Johannes 3:1NBV21Open in de Bijbel

God wil zo dicht bij ons komen, dat we Hem ‘papa’ mogen noemen. Hoe oud, groot of sterk je ook bent, je mag zijn kind zijn. Die band staat eeuwig vast.

15U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan met ‘Abba, Vader’. 16De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.

Romeinen 8:15-16NBV21Open in de Bijbel

Het beeld van God als vader is belangrijk in veel delen van de Bijbel. Maar het beeld wordt op verschillende manieren gebruikt. Lees meer

bijbelteksten listacle

Meer inspirerende Bijbelteksten...

Klik hier voor een overzicht van onze listicle’s met inspirerende Bijbelteksten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons