Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

9 Bijbelteksten over studeren

Na een lange zomervakantie is het dan eindelijk zover: je gaat studeren! Misschien heb je er lang naar uitgekeken, misschien zie je er ook wel een beetje tegenop. Hoe je deze fase van je leven ook in gaat, weet dat God erbij is. De onderstaande teksten kunnen je helpen en inspireren op dit nieuwe avontuur.

Onderzoek alles

2Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 3Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken.

Exodus 3:2-3NBV21Open in de Bijbel

Je studietijd is de uitgelezen mogelijkheid om nieuwe dingen te onderzoeken. Je komt nieuwe mensen, denkbeelden en invalshoeken tegen. Laat Mozes’ nieuwsgierigheid een voorbeeld voor je zijn; wellicht ontmoet je God op onverwachte plekken en manieren.

21Onderzoek alles, behoud het goede 22en vermijd alle kwaad, in welke vorm dan ook.

1 Tessalonicenzen 5:21-22NBV21Open in de Bijbel

Nieuwe dingen onderzoeken betekent niet dat je alles ook klakkeloos moet aannemen. Ga op onderzoek uit, maar maak ook onderscheid: wat is goed, wat is fout? Houd de Heer voor ogen, en staar je niet blind op wat anderen doen of van je verwachten.

23Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen,

Kolossenzen 3:23-23NBV21Open in de Bijbel

Laat je leiden

5Vertrouw op de HEER met heel je hart,

steun niet op eigen inzicht.

6Denk aan Hem bij alles wat je doet,

dan baant Hij voor jou de weg.

Spreuken 3:5-6NBV21Open in de Bijbel

Er kan soms veel op je af komen, maar God is altijd dezelfde. Hij wil naast je staan en voor je uit gaan. Het enige wat jij hoeft te doen, is Hem uitnodigen om met je mee te gaan.

4Wie reine handen heeft en een zuiver hart,

zich niet inlaat met leugens

en niet bedrieglijk zweert.

5Zegen zal hij ontvangen van de HEER

en recht verkrijgen van God, zijn redder.

Psalmen 24:4-5NBV21Open in de Bijbel

10Wijsheid begint met ontzag voor de HEER,

inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.

Spreuken 9:10-10NBV21Open in de Bijbel

Op momenten dat het niet zo duidelijk lijkt welke kant je moet kiezen of wat je volgende stap moet zijn, kun je altijd teruggrijpen op de waarden die horen bij Gods koninkrijk. Stel jezelf de vraag: draagt dit bij aan Gods plan, of trekt het je bij Hem vandaan?

8Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient.

Filippenzen 4:8-8NBV21Open in de Bijbel

Gods Woord

16Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een rechtschapen leven, 17zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

2 Timoteüs 3:16-17NBV21Open in de Bijbel

Wees niet bang om oude en nieuwe denkbeelden te bevragen en om ook jezelf kritisch onder de loep te nemen. Houd daarbij in gedachten dat Gods Woord eeuwig is. Het mag je anker zijn, je ijkpunt waar je telkens weer bij terugkomt.

Probeer te midden van alles wat op je af komt ook tijd te blijven maken voor God en zijn Woord. Lees, bid, overdenk en praat erover. Deel je ontdekkingsreis met anderen; het zal je studietijd verrijken en verdiepen.

15Uw regels wil ik overdenken,

het oog op uw paden gericht.

16Ik verheug mij in uw wetten,

uw woord zal ik niet vergeten.

*

Psalmen 119:15-16NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons