Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

9 Bijbelteksten over de herfst

De herfst is een seizoen van overgangen en veranderingen: in het weer, de kleuren in de natuur, de hoeveelheid daglicht en misschien ook wel je gemoedstoestand. In ons deel van de wereld is de herfst het oogstseizoen – in Israël is het juist ook het moment om te zaaien, omdat de zomers er zo warm en droog zijn. Wat leert de Bijbel ons over de wisseling van de seizoenen?

Tijdelijkheid

6Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’

En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?

De mens is als gras, teer als een bloem in het veld.

7Het gras verdort en de bloem verwelkt

wanneer de adem van de HEER erover blaast.

Ja, als gras is dit volk.’

8Het gras verdort en de bloem verwelkt,

maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.

Jesaja 40:6-8NBV21Open in de Bijbel

Als je de blaadjes van de bomen ziet vallen, word je als vanzelf bepaald bij de tijdelijkheid van ons bestaan. Dat kan je wat somber maken, maar tegelijk kan het je ook inspireren: te midden van alles wat tijdelijk is, staan God en zijn woord eeuwig vast.

22Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht – nooit komt daar een einde aan.

Genesis 8:22NBV21Open in de Bijbel

God heeft de macht over alles in de hemel en op aarde. Hij is degene die de seizoenen maakte en Hij houdt alles in zijn hand. Wat een voorrecht om een kind te zijn van zo’n grote God!

8Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Hebreeën 13:8NBV21Open in de Bijbel

Wat er dus ook verandert in de wereld, in je omgeving of in jouzelf, je kunt er altijd op rekenen dat Jezus dezelfde blijft.

Zaaien en oogsten

9Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.

Galaten 6:9NBV21Open in de Bijbel

‘Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten,’ zegt Paulus in Galaten 6:7. De herfst is een goed moment om te reflecteren op waar je je tijd en energie aan geeft. Zaai je op de juiste akkers? Wat hoop je te oogsten als het daar de tijd voor is?

Bemoediging en raadgevingen

7Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. 8Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen.

Jakobus 5:7-8NBV21Open in de Bijbel

Voor boeren is het duidelijk wanneer het tijd is om te zaaien of te oogsten. Zelf kun je je soms echter afvragen wanneer die oogsttijd eindelijk eens zal aanbreken. Je zaait en zaait, maar je krijgt er zo weinig voor terug. Heb op zulke momenten geduld en houd moed; de Heer zal zeker komen om de oogsttijd in te luiden.

5Zij die in tranen zaaien,

zullen oogsten met gejuich.

6Wie in tranen op weg gaat,

dragend de buidel met zaad,

zal thuiskomen met gejuich,

dragend de volle schoven.

Psalmen 126:5-6NBV21Open in de Bijbel

Psalm 126 gaat over het moment waarop God weer omziet naar zijn volk nadat ze jarenlang in ballingschap hebben geleefd. Eindelijk mochten ze uit die nachtmerrie ontwaken en weer in vrede leven. Mocht je wat mistroostig worden van de herfst, houd je dan vast aan deze belofte van gejuich en volle schoven. En kijk ook eens om je heen – al zie je nu misschien vooral wind en regen, zijn er niet toch al ergens voorbodes te zien van die rijke oogst?

Overvloed

13Als u de geboden gehoorzaamt die ik u vandaag voorhoud, en de HEER, uw God, liefhebt en Hem met hart en ziel dient, 14belooft de HEER: ‘Ik zal jullie land op de juiste tijd regen geven, in het najaar en in het voorjaar. Je zult je oogst binnenhalen, graan, wijn en olie, 15en Ik zal groene weiden geven voor je vee. Je zult er volop te eten hebben.’

Deuteronomium 11:13-15NBV21Open in de Bijbel

In de Bijbel herinnert God ons er telkens weer aan dat we overvloed niet aan onszelf te danken hebben. Hij is degene die geeft en Hij doet dat op precies de juiste momenten.

9Eer de HEER met al je rijkdom,

met het beste van de oogst.

10Graan zal je voorraadschuren vullen,

je kuipen lopen over van wijn.

Spreuken 3:9-10NBV21Open in de Bijbel

Omdat God degene is die ons overvloed geeft, verdient Hij het beste van onze opbrengst. Daarbij kun je denken aan de letterlijke oogst, maar ook aan minder tastbare rijkdom: tijd, liefde, energie.

10God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. 11U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God.

2 Korintiërs 9:10-11NBV21Open in de Bijbel

Door van onze rijkdom te delen, zowel in materieel als in geestelijk opzicht, kunnen we de oogst juist nóg verder laten groeien. Hoe meer mensen delen in de overvloed die God wil geven, hoe meer Hij de lof en eer krijgt die Hem toekomt – in elk seizoen van het jaar!

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons