Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
16 maart 2023

6 gekke dingen die profeten deden

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk … maar soms komen we in de Bijbel wel erg vreemde gebeurtenissen tegen. Zo krijgen de profeten soms bijzondere opdrachten. Wat hebben die te betekenen?

Jesaja loopt naakt rond

In datzelfde jaar sprak de HEER tot Jesaja, de zoon van Amos: ‘Leg het haren kleed dat je draagt af en trek je sandalen uit.’ Jesaja deed dit, en liep naakt en barrevoets rond.

Jesaja 20:2

Sommigen vragen zich af of Jesaja hier echt drie jaar lang poedelnaakt rondliep. Mogelijk droeg hij wel een soort jute zak. Wat de details ook waren, God heeft een bedoeling met deze opdracht. Hij wil laten zien hoe het de Egyptenaren en de Nubiërs zal vergaan. De mensen moeten hun hoop niet vestigen op Egypte en Nubië; dat is niet waar hun redding vandaan zal komen. Deze machtige volken zullen beschaamd komen te staan.

Ezechiël moet een boekrol opeten

De stem zei tegen mij: ‘Mensenkind, eet op wat je wordt voorgehouden; eet deze rol op en ga naar de Israëlieten om te profeteren.’ Ik opende mijn mond en kreeg de boekrol te eten, en de stem zei: ‘Mensenkind, vul je maag en je buik met deze rol, die Ik je geef.’ Ik at de rol op; hij was zo zoet als honing.

Ezechiël 3:1-3

Ezechiël verzet zich niet wanneer hij door God geroepen wordt. Hij opent zelfs zijn mond om de boekrol op te eten. Gods woord moet hem helemaal vullen, hij wordt letterlijk vol van de boodschap en eet de rol met smaak op.

Jeremia koopt en verstopt een gordel

Dit zei de HEER tegen mij: ‘Koop een linnen gordel en bind die om je middel; zorg dat hij niet nat wordt.’ Ik kocht een gordel, zoals de HEER mij opgedragen had, en bond die om mijn middel. Hierna richtte de HEER zich opnieuw tot mij: ‘Ga met de gordel die je gekocht hebt en die je om je middel draagt naar de Eufraat en verberg hem daar in een rotsspleet.’

Jeremia 13:1-4

Jeremia moet een gloednieuwe gordel kopen, hem een tijd dragen, en hem vervolgens verstoppen in een rotsspleet. Als Jeremia een tijd later opdracht krijgt om de gordel weer te gaan halen, is hij helemaal vergaan. Zonde van de gordel, zou je denken. Maar God wil hiermee iets duidelijk maken: als het volk weigert te luisteren, staat het hetzelfde lot te wachten als die vergane gordel.

Hosea moet trouwen met een prostituee

Hier beginnen de woorden van de HEER tot Hosea. De HEER zei tegen hem: ‘Trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen bij haar …’

Hosea 1:2a

Het lijkt tegenstrijdig om een ‘man Gods’ te laten trouwen met een prostituee, maar ook hier gebruikt God een ongebruikelijke opdracht om zijn boodschap over te brengen. De overspelige vrouw verwijst naar de ontrouw van het volk Israël. Door Hosea’s huwelijk en kinderen heen wil God het volk tot de orde roepen.

Ezechiël bakt koeken op … juist ja

Ook moet je nog een gerstekoek eten die je voor ieders ogen moet bakken op menselijke uitwerpselen. Zo zullen alle Israëlieten in onreinheid hun brood eten, want Ik zal ze verbannen naar andere volken.’ ‘Ach HEER, mijn God,’ zei ik, ‘ik heb mezelf nooit verontreinigd, nog nooit in mijn leven heb ik vlees gegeten van een gestorven of doodgebeten dier, nooit heb ik onrein vlees geproefd.’ Daarop antwoordde Hij mij: ‘Goed dan, Ik geef je rundermest in plaats van menselijke uitwerpselen om je brood op te bakken.

Ezechiël 4:12-15

We hebben al gezien dat Ezechiël heel gehoorzaam is, maar een koek op menselijke uitwerpselen bakken gaat hem te ver. Dit wordt nergens in de wet expliciet verboden, maar zijn weerzin is hoe dan ook begrijpelijk. God past daarop zijn opdracht aan; hij kent Ezechiëls hart en is bereid hem tegemoet te komen.

Bileam praat met zijn ezelin

Toen opende de HEER de mond van de ezelin. Ze vroeg Bileam: ‘Wat heb ik u misdaan, dat u me nu al drie keer geslagen hebt?’ ‘Je solt met me,’ zei Bileam. ‘Als ik een zwaard bij me had, dan had ik je allang gedood!’ De ezelin vroeg Bileam: ‘Ben ik niet de ezelin waarop u al uw hele leven rijdt? Heb ik me soms eerder zo gedragen?’ ‘Nee, nooit,’ antwoordde hij.

Numeri 22:28-30

Bileam is op reis. God probeert hem tegen te houden door de engel van de HEER op zijn pad te zetten. Bileam kan de engel niet zien, maar zijn ezelin wel. Tot drie keer toe ranselt Bileam zijn ezel af, totdat hij doorkrijgt wat hier echt aan de hand is. God probeert hem iets duidelijk te maken. Soms zijn ezels opmerkzamer dan profeten.

bijbelteksten listacle

Meer inspirerende Bijbelteksten...

Klik hier voor een overzicht van onze listicle’s met inspirerende Bijbelteksten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons