Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Bijbeltekst van vandaag
Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis bouwde op een rots.
Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oevers traden, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots.
En wie deze woorden van Mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een dwaas man, die zijn huis bouwde op zand.
Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oevers traden, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’

Welkom op debijbel.nl

Met debijbel.nl brengt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij. Op deze website vind je verschillende Nederlandse Bijbelvertalingen, waaronder de:

Wil je weten hoe iets werkt op debijbel.nl, raadpleeg dan de gebruikersgids.

Meer...

Je vindt hier ook veel uitleg over de Bijbel en de wereld van de Bijbel. Je vindt er antwoorden op vragen als: Wie is Jezus? Wie is God? Wanneer is de Bijbel ontstaan? Wie heeft de Bijbel geschreven?

Ook helpen we je meer te ontdekken over onderwerpen als liefde, troost, bidden en vergeving.

Daarnaast vind je hier de aantekeningen uit de Jongerenbijbel, NBV Studiebijbel, Studiebijbel in Perspectief. Maar ook afbeeldingen van de Prentenbijbel en de Jeugdbijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.11.22
Volg ons