Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vulgata

De kerkvader Hiëronymus maakte in de vierde eeuw na Christus een Latijnse vertaling van de hele Bijbel.
Hiëronymus vertaalde de boeken van het Oude Testament uit het Hebreeuws en de boeken van het Nieuwe Testament uit het Grieks. Hij vertaalde ook een aantal boeken (uit het Grieks) die later als ‘deuterocanoniek’ bekend werden.
De Vulgata werd de gezaghebbende tekst van de Bijbel van de westerse kerk.

© 1969, 2007 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons