Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vetus Latina

De oudste Latijnse vertalingen van boeken van het Nieuwe Testament worden aangeduid als de Vetus Latina. Ze zijn ouder dan de Vulgata, de vertaling van Hiëronymus in de vierde eeuw na Christus. Maar de Vulgata werd veel belangrijker.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons