Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Utrechtse vertaling

Tussen 1921 en 1927 verscheen de Utrechtse Vertaling. Deze vertaling hoorde, net als de Leidse vertaling, bij een bepaalde kerkelijke groep. Ook deze vertaling vond geen brede ingang in kerkelijk Nederland.
De Utrechtse Vertaling werd gemaakt onder leiding van de Utrechtse hoogleraren Obbink en Brouwer. Zij behoorden tot de ethische richting in de Nederlandse Hervormde Kerk. De Utrechtse vertaling werd vooral in die kring gebruikt.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons