Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Theodotion, Aquila en Symmachus

Na de Septuaginta volgden verschillende andere Griekse vertalingen van de boeken van het Oude Testament. Deze nieuwe vertalingen probeerden de Griekse tekst dichter bij de Hebreeuwse tekst te brengen.

Theodotion

Zo was er de vertaling van Theodotion, die tegenwoordig gedateerd wordt rond het begin van de jaartelling. Het is een bewerking van de Septuaginta, die de Griekse tekst weer dichter bij het Hebreeuws wil brengen.

Aquila en Symmachus

Twee andere Griekse vertalingen worden gedateerd in de tweede eeuw na Christus. Het zijn de vertalingen van Aquila en van Symmachus. De vertaling van Aquila is heel letterlijk; de vertaling van Symmachus is iets vrijer en biedt daardoor een tekst in iets beter Grieks.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons