Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Targoemiem

Targoemiem (meervoud van Targoem) zijn Aramese vertalingen van de Hebreeuwse boeken van het Oude Testament.

Oude Aramese vertalingen

De oudste Targoemiem zijn ontstaan in de tweede eeuw na Christus. Ze waren bedoeld voor de Arameessprekende joden in Israël en Mesopotamië. Enkele bekende voorbeelden zijn:

In Qumran zijn voorlopers van de Targoemiem gevonden: een aantal fragmenten van een Aramese vertaling van Leviticus en Job.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons