Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Synode van Dordrecht

Na toestemming van de Staten-Generaal werd in 1618 en 1619 te Dordrecht een nationale synode gehouden. Daar was de hele gereformeerde oecumene verzameld. Er waren vertegenwoordigers uit Engeland, Schotland, Genève, Basel, Zürich en een aantal Duitse steden. De Fransen waren ook uitgenodigd, maar zij hadden geen toestemming gekregen van hun koning. Op deze synode kwam de nieuwe bijbelvertaling aan de orde.

Waarom een nieuwe vertaling?

De vraag was natuurlijk waarom men een nieuwe vertaling wilde. Er werden een aantal redenen genoemd.

  • Men wilde per se een vertaling uit de brontekst.
  • Er speelde een element van prestige mee: in het buitenland had men uitstekende vertalingen uit de brontekst en in ons land was er maar één, die bovendien voor het Oude Testament terugging op een vertaling van Luthers Bijbel.
  • Het gebruik van een en dezelfde (goede) bijbelvertaling was goed voor de nog jonge staat. In de strijd tegen rooms-katholieken was het beter om je op één vertaling te kunnen beroepen. En de predikanten die vaak nog onbekend waren met de brontalen, konden dan uitgaan van dezelfde vertaling.

De synode antwoordde positief op de vraag of een nieuwe vertaling nodig was.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons