Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Nije Fryske Bibeloersetting

De Nije Fryske Bibeloersetting is een vertaling van de complete Bijbel in het Fries. In de vertaling zijn de gedachten van de oorspronkelijke tekst zo duidelijk mogelijk overgebracht in het taaleigen van het moderne Fries.
De vertaling is onder leiding van de stichting Yntertsjerklike Kommisje foar de Nije Fryske bibeloersetting tot stand gekomen en door het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting uitgebracht in 1978.

© 1978 Nederlands Bijbelgenootschap

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons