Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Nederlands Bijbelgenootschap

Het oudste bijbelgenootschap is the British and Foreign Bible Society (BFBS), opgericht in 1804. Het doel van deze organisatie was – en is – om bijbelverspreiding over de hele wereld te bevorderen. De Engelsen stimuleerden de oprichting van Bijbelgenootschappen in andere Europese landen.

Na de val van Napoleon was ook in Nederland de weg vrij voor oprichting van een Bijbelgenootschap. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) werd 29 juni 1814 te Amsterdam opgericht.

Het NBG heeft de verspreiding van de Bijbel tot doel.

Meer informatie is te vinden op: www.bijbelgenootschap.nl

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons