Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Naardense Bijbel

De Naardense Bijbel is vertaald door de predikant Pieter Oussoren. Hij werkte dertig jaar aan zijn vertaling, die in 2004 verscheen. In 2014 kwam er een herziene versie van de Naardense Bijbel uit.

Kenmerken

De kenmerkende eigenschappen van de Naardense Bijbel zijn:

  • De boeken in het Oude Testament staan in de volgorde van de Hebreeuwse Bijbel, de Tanach.
  • De tekst is ingedeeld in korte regels (zogenoemde kolometrische indeling).
  • De godsnaam JHWH is weergegeven met ‘de ENE’.
  • Woorden uit de brontaal zijn vertaald met steeds dezelfde woorden in het Nederlands, ook als dat vreemd Nederlands oplevert.
  • De teksten zijn in de tegenwoordige tijd, ook als de brontekst geen tegenwoordige tijd gebruikt.

Bronteksten

Voor het Oude Testament is gebruikgemaakt van de Biblia Hebraica in de editie uit 1961. Voor het Nieuwe Testament van de Novum Testamentum Graece in de editie uit 1957.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons