Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

katholieke vertalingen

De rooms-katholieke kerk verbood protestantse bijbelvertalingen.

Het concilie van Trente

Op het Concilie van Trente werd in 1545 besloten dat de Vulgata de enig erkende tekst was. Voor de uitleg van de Bijbel in de kerk en in scholen mocht alleen de Vulgata gebruikt worden. Over het lezen van de Bijbel in de volkstaal was men verdeeld. Sommigen zagen hierin de bron van alle ketterij. Volgens anderen zou een verbod op bijbellezen averechts werken. Uiteindelijk gaf paus Pius IV in 1564 toestemming voor het lezen van een kerkelijk goedgekeurde vertaling.

Vertaling van Van Winghe

In 1548 was in Leuven een door Nicolaas van Winghe gemaakte vertaling verschenen die door de kerkelijke autoriteiten goedgekeurd werd. Deze vertaling is in gewijzigde vorm vanaf 1599 bij de drukker Moerentorf uitgegeven. Hij is drie eeuwen door rooms-katholieken gebruikt.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons