Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Katholieke Bijbelstichting

De Katholieke Bijbelstichting (KBS) is een zelfstandige rooms katholieke stichting die zich ten doel stelt de Bijbel te verspreiden in het Nederlands taalgebied, en de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek te bevorderen.
De KBS werd opgericht in 1961 in Oegstgeest, als onderdeel van de Sint Willibrord Vereniging voor Oecumene. Meer informatie over de geschiedenis van de KBS is te vinden op: www.bijbelnet.nl

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons