Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het Boek

De vertaling van Het Boek (1987) heeft onder de bijbelvertalingen een bijzondere plaats. Het Boek is namelijk geen directe vertaling uit de brontalen Hebreeuws, Aramees en Grieks.

In eigen woorden

Er is gewerkt met bestaande Engelse en Nederlandse bijbelvertalingen. De tekst van de Bijbel wordt in eigen woorden verteld, gedachte voor gedachte. Daarom wordt Het Boek wel een hervertelling of parafrase genoemd, en niet een vertaling. In dat opzicht is Het Boek een andere vertaling dan De Nieuwe Bijbelvertaling en de meeste andere Nederlandse bijbelvertalingen.

Nieuwe uitgave

In 2008 is er een herziene editie uitgebracht van Het Boek. Er waren drie redenen voor:

  • sommige vertalingen uit het Engels naar het Nederlands konden beter;
  • het Nederlands is sinds 1987 veranderd;
  • er is nieuwe kennis over de bronteksten beschikbaar gekomen.

Belangrijke aandachtspunt bij de herziening was de begrijpelijkheid van beeldspraak. Er was ook veel aandacht voor de samenhang tussen de vertaling van passages in het Oude Testament en de plaatsen in het Nieuwe Testament waar deze passages geciteerd worden. Bij alle wijzigingen is ook de brontekst geraadpleegd.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons