Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Groot Nieuws Bijbel

De NBG-vertaling 1951 en de Willibrordvertaling waren, net als de vertalingen daarvoor, eigenlijk vertalingen voor kerkgangers. In de tweede helft van de twintigste eeuw gingen bijbelgenootschappen nadenken over vertalingen voor mensen die niet erg bekend zijn met de Bijbel.

Omgangstaal

Het Nederlands Bijbelgenootschap bracht in 1972 samen met de Katholieke Bijbelstichting het Nieuwe Testament in omgangstaal uit: Groot Nieuws voor U. In Groot Nieuws voor U werd modern Nederlands gebruikt en kerkelijk jargon was erin vermeden.
In 1983 verscheen de hele Bijbel in omgangstaal, de Groot Nieuws Bijbel. In 1996 verscheen een herziene editie, en in 1998 een editie met aantekeningen. Voor deze vertalingen werkten protestanten en katholieken voor het eerst samen op het terrein van bijbelvertalen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons