Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbel in Gewone Taal

De Bijbel in Gewone Taal (BGT) is een vertaling van de hele Bijbel, die in 2014 is verschenen.

Gewone taal

De BGT is een vertaling in gewone taal, taal die iedereen kent en gebruikt. Er worden algemeen bekende woorden in gebruikt, en de zinnen zijn overzichtelijk en niet te lang. Door duidelijk verband tussen de zinnen en heldere verwijzingen naar personen en plaatsen ontstaat een samenhangende tekst. De tekst is ingedeeld in korte stukken met een eigen opschrift, dat de kern noemt van het stuk dat volgt.

Bronteksten

De BGT is een vertaling uit de Hebreeuwse en Griekse brontekst, gemaakt door een groep van deskundige vertalers. Het is een bijbel die leesbaar en duidelijk is voor iedereen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons