Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Amplified Bible

De Engelse Amplified Bible is gebaseerd op de American Standard Version (ASV). Tussen haakjes zijn extra woordbetekenissen toegevoegd, en in opmerkingen bij de tekst worden begrippen kort toegelicht.

Amplified® Bible Copyright © 2015 by The Lockman Foundation, La Habra, CA 90631 All rights reserved. http://www.lockman.org

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.7
Volg ons