Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De watertunnel van Warren

In 1867 is door de Britse onderzoeker Charles Warren een tunnel ontdekt, die gemaakt was om het water van de Gichonbron binnen de muren van de stad Jeruzalem te krijgen. Deze tunnel is nu bekend als de 'schacht van Warren'.
Het water werd door een horizontale tunnel tot onder de stad geleid en kwam daar uit in een waterbekken. Vanuit een hoger gelegen punt konden mensen met emmers water putten uit dat bekken. Op een later moment is er een verticale schacht naar het reservoir aangelegd, zodat de mensen naar beneden konden om water te putten.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons