Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De tunnel van Hizkia

In 2 Koningen 20:20 en 2 Kronieken 32:30 wordt vermeld dat koning Hizkia een tunnel laat maken om water naar de stad te leiden. Dat heeft waarschijnlijk te maken gehad met de dreigende belegering van Jeruzalem door koning Sanherib van Assyrië

Tunnel gevonden?

Er is in Jeruzalem een 533 meter lange tunnel gevonden die uit die tijd zou kunnen stammen. De tunnel maakt voor een deel gebruik van de watertunnel van Warren.
Aan de tunnel is van twee kanten gegraven door twee ploegen werklieden. Op de plaats waar de beide ploegen elkaar ontmoet hebben is op de muur van de tunnel een inscriptie in het Hebreeuws gevonden die herinnert aan het moment dat de tunnel klaar was.
Het is mogelijk dat deze tunnel de genoemde tunnel van Hizkia is geweest, maar dat is niet met zekerheid te bewijzen. De naam van Hizkia komt in de inscriptie niet voor.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

2 Koningen 20.20 2 Kronieken 32.30
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons